Financiën

Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

Vertrekpunt Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

Na het vaststellen van de primitieve begroting 2022 in november 2021, zijn er ontwikkelingen geweest met invloed op het financieel perspectief. Dit zijn de door de raad vastgestelde besluiten, het effect van de decembercirculaire van het gemeentefonds inclusief het zesde coronasteunpakket en de mutaties die zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2022.

Tabel 2 geeft een overzicht van deze ontwikkelingen. Inclusief het saldo van de kadernota (regel 7), resulteert dit in het financieel meerjarenperspectief (regel 8).

De specificatie van de raadsbesluiten (regel 2) is opgenomen in tabel 3. Voor een specificatie van de effecten van de 1e bestuursrapportage 2022 wordt verwezen naar dat document.

Tabel 2:

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

I Van begroting naar vertrek kadernota

1

Saldo begroting 2022-2025

-1.477

-2.267

-1.855

-1.885

2

Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2022

1.808

1.742

1.803

1.803

3

Effect 1e berap 2022 - incl. decembercirc. 2021

412

156

206

217

4

Saldo vertrek kadernota 2023 (1+2+3)

744

-369

153

135

II Ontwikkelingen

5

Jaarlijkse actualisaties en verbonden partijen  (tabel 4 & 5)

-101

-227

-364

-257

6

Onvermijdelijke ontwikkelingen (tabel 6a)

292

573

-1.125

-5.604

7

Subtotaal ontwikkelingen = Saldo kadernota  (5 + 6)

192

346

-1.489

-5.861

8

Financieel meerjarenperspectief begroting 2023 (4+7)

935

-23

-1.336

-5.726

Tabel 3:

(bedragen x € 1.000)

Specificatie Raadsbesluiten ná vaststellen begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2e burap 2021

1.818

1.752

1.813

1.813

Video livestream raadzaal

-10

-10

-10

-10

Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2022

1.808

1.742

1.803

1.803

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 20:20:12 met de export van 05/24/2022 20:02:11