Welkom op de website over de Kadernota 2023-2026 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Met de kadernota stelt de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug in het voorjaar de kaders en uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. De kadernota geeft een vooruitblik op het financiële meerjarenbeeld en de ontwikkelingen. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 20:20:12 met de export van 05/24/2022 20:02:11