Bijlagen

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

In deze bijlage zijn de voorgenomen investeringen per programma opgenomen. Het zijn de investeringen die nog niet zijn gestart en in de planning staan voor de jaren 2023-2026.

Investeringsplan Kadernota 2023-2026

(alle bedragen x€1.000)

Programma / product / omschrijving

2023

2024

2025

2026

Programma 3 - Dienstverlening

ICT Publiek

Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules

43

Totaal programma 3

43

Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

Onderwijshuisvesting basisscholen

ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG)

1.391

Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent

30

De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen

740

De Wijngaard/G Voetiusschool- renovatie

1.791

Totaal programma 7

2.160

1.791

Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur

Buitensport

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023

246

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2023

-56

Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024

316

Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024

316

Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024

315

Lichtmasten 2025

12

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

221

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

-29

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

221

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

-15

Vervangen kunstgras korfbal 2024

88

Vervangen en ombouwen naar 2 velden kunstgras korfbal 2025

125

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024

64

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2023

44

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024

86

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025

83

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2026

99

Totaal programma 9

235

1.097

706

99

Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte

Wegen

Vervanging Greenpoint bomen, wegen, verhardingen, riolen etc.

91

Verkeerskundige herinrichtingen 2023

69

Verkeerskundige herinrichtingen 2024

69

Renovatie asfaltwegen 2025

320

Verkeerskundige herinrichtingen 2025

69

Renovatie elementverharding 2025

214

Renovatie asfaltwegen 2026

320

Verkeerskundige herinrichtingen 2026

69

Renovatie elementverharding 2026

214

Renovatie wegen UH 2023

212

Renovatie wegen Driebergen

284

Renovatie wegen Leersum

958

Renovatie wegen UH 2024

213

Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen, Overberg

1.248

Extra investeringen wegen 2025

932

Extra investeringen wegen 2026

932

Civiele Kunstwerken 2023

124

Civiele Kunstwerken 2024

125

Civiele Kunstwerken 2025

125

Civiele Kunstwerken 2026

125

Verkeersregelinstallaties 2023

88

Verkeersregelinstallaties 2024

88

Verkeersregelinstallaties 2025

89

Verkeersregelinstallaties 2026

89

Herinrichting weg i.v.m. riolering Dennenhorst e.o. deel 2 Driebergen-uitvoering

218

Herinrichting weg i.v.m. riolering Dennenhorst deel 2 e.o.-nazorg

107

Renovatie wegen UH 2023

424

Renovatie wegen UH 2024

426

Renovatie wegen UH 2025

427

Renovatie wegen UH 2026

427

Totaal wegen

2.377

2.367

2.176

2.176

Riolering

Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering)

789

Vervanging Kikker riool- en wegbeheer

14

Renovatie riolering Driebergen

784

Renovatie riolering Amerongen

319

Renovatie riolering Driebergen

310

Renovatie riolering Maarn

225

Renovatie riolering Leersum

1.212

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023

203

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024

198

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025

204

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2026

204

Afvoer hemelwater 2023

210

Afvoer hemelwater 2024

205

Afvoer hemelwater 2025

211

Afvoer hemelwater 2026

211

Renovatie riolering (GUH) 2024

1.757

Renovatie riolering (GUH) 2025

1.807

Renovatie riolering (GUH) 2026

1.807

Vervanging ROM 500 aanhanger

30

Totaal riolering

2.335

3.921

2.222

2.222

Openbaar groen

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2023

540

Herbeplanten renovatie projecten 2023

53

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2024

538

Herbeplanten renovatie projecten 2024

53

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2025

540

Herbeplanten renovatie projecten 2025

53

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2026

540

Herbeplanten renovatie projecten 2026

53

Vervanging Schaftwagen 61-WJ-RR Nomadis schaftketen (2 stuks)

42

Totaal Openbaar groen

593

633

593

593

Reiniging/afval

Vervanging containers milieustraat (6 stuks)

47

Vervanging slede (2 stuks)

11

Vervanging containers milieustraat (6 stuks)

50

Vervanging containers milieustraat (3 stuks)

28

Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds

305

Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn

56

Totaal reiniging/afval

352

67

50

28

Gladheidsbestrijding

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1

30

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2

31

Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN

32

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN

32

Totaal gladheidsbestrijding

93

32

Totaal programma 11

5.750

7.019

5.041

5.019

Programma 14 - Overhead

Buitenruimte

Vervanging Fuso Canter

60

Vervanging VW Crafter afval

53

Vervanging VW Crafter strooi 2

56

Vervanging Isuzu

45

Vervanging Piaggio

28

Vervanging VW crafter

53

Vervanging Iveco Daily 1

89

Vervanging Iveco Daily 2

89

Vervanging Opel Combo 1

30

Vervanging Opel Combo 2

30

Vervanging Iveco Daily 3

89

Vervanging M.A.N. groot

210

Totaal Buitenruimte

182

230

209

210

Services en secretariaat

Vervanging Scanner normaal 2024

15

Vervanging beamer raadszaal 2025

20

Vervanging Koffieapparatuur 2025

20

Totaal Service en secretariaat

15

40

Gemeentekantoor

Vervanging keukenapparatuur 2023

60

Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025

40

Totaal Gemeentekantoor

60

40

Cultuurhuis Pléiade

Pléiade Beveiligingscamera's

15

Vervanging geluidsinstallatie Raadszaal

70

Totaal Cultuurhuis Pléiade

15

70

ICT vervangingsinvesteringen

Vervanging I-Controler en Samen@Work

44

Totaal ICT

44

Totaal programma 14

257

289

289

280

TOTAAL INVESTERINGEN

6.285

8.405

8.197

7.189

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 20:20:12 met de export van 05/24/2022 20:02:11